Data science

Ovdje će biti sekcija upotrebe podatkovne znanosti ili data science u financijskom sektoru te kako nam ona može pomoći da predvidimo neke stvari ili na kraju krajeva u analizi istih.